EHITUSPROJEKTI MENETLUSE MAA-ALA LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse järgmisi andmegruppe ja ekraaninuppe:

§  “Seotud maaüksused”;

§  “Asukoha kirjeldus”;

§   “Ruumialade loend” kus kuvatakse tabelina menetluse ruumiobjektide andmed mille hulgast huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”.

Menetluse lehele kuvatakse andmed vastavate taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel, sama liiki andmeid esitava teatiste olemasolul viimane registreeritud teatis/lõpetatud toiming uuendab menetluse lehel kuvatavaid andmeid.