TOIMINGU KIRJELDUSE LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Leheküljel näidatakse menetluse liigile vastavaid andmeid:

§  Krundipiiride muutmine

§  Kruntideks jagamine

§  Kavandatavad sihtotstarbed

§  Planeeringulahenduse ja/või uushoonestuse kirjeldus

§  Planeeringu põhjendatud eesmärk

§  Taotleja nõustub planeeringu koostamist finantseerima(jah/ei)

§  Loetelu taotluse liigi valimiseks;

§  Selgitus kavandatava ehitustegevuse kohta.

Kui menetluse liik on detailplaneering, siis näidatakse taotluse/teatise kirjelduse leheküljel Planeeringu kirjeldust.

Kui menetluse liik on projekteerimistingimus, siis näidatakse taotluse/teatise kirjelduse leheküljel Projekteerimistingimuste kirjeldust.

Kui menetluse liik on ehitusprojekt, siis näidatakse leheküljel Ehitusprojekti kirjeldust.

Toimingu käigus vastava taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel kuvatakse Menetluse lehele taotluse/teatise koosseisu lisatud andmed peale toimingu lõpetamist toiminguhalduri poolt.