RUUMIOBJEKTIDE ANDMED JA DOKUMENDID

Sisukorra lehele

 

Ehitusmääruse, üldplaneeringu ja detailplaneeringu kohta esitatakse dokumente (sh elektroonilised failid) ning ruumi- ja tärkandmeid. Vastavas nõuetekohases vormingus esitatud xls, dgn, gml failide olemasolul on võimalik sooritada ruumiobjektide andmete import.

Ehitusmääruse eelnõu esitamisel

§  ehitusmääruse eelnõu (sh fail) ja lisafail(id):

§  ehituspiirangute joonis

§  ehituspiirkondade joonis

§  ehitusmääruse andmed (.xls)

§  ehitusmääruse ruumikujud (.dgn)

§  ehitusmääruse ruumikujud (.gml)

§  piirete spetsifikatsioon

§  lisatingimused

§  ehitusmääruse eelnõu kooskõlastused (sh fail)

§  ehitusmääruse esitamise lisa (sh fail)

Üldplaneeringu Eskiisi esitamisel

§  eskiis (sh fail) ja lisafail(id):

§  eskiisjoonis

§  eskiisi esitamise lisa (sh fail)

Üldplaneeringu Lähteülesande esitamisel

§  lähteülesanne (sh fail)

§  lähteülesande esitamise lisa (sh fail)

Üldplaneeringu esitamisel

§  üldplaneering (sh fail) ja lisafail(id):

§  situatsiooniskeem

§  põhijoonis

§  tugiplaan

§  üldplaneeringu andmed (.xls)

§  üldplaneeringu ruumikujud (.dgn)

§  üldplaneeringu ruumikujud (.gml)

§  piirete spetsifikatsioon

§  lisatingimused

§  üldplaneeringu kooskõlastus

§  üldplaneeringu esitamise lisa (sh fail)

Detailplaneeringu Algatamise taotluse esitamisel

§  algatamise taotluse koopia (sh fail)

§  lahendusskeem (sh fail)

§  algatamise taotluse esitamise lisa (sh fail)

Detailplaneeringu Eskiisi esitamisel

§  eskiis (sh fail) ja lisafail(id):

§  joonis

§  eskiisi esitamise lisa (sh fail)

Detailplaneeringu esitamisel

§  detailplaneering (sh fail) ja lisafail(id):

§  kontaktvööndi linnaehituslik analüüs

§  situatsiooniskeem

§  põhijoonis

§  tugiplaan

§  liiklusskeem

§  tehnovõrgud

§  detailplaneeringu andmed (.xls)

§  detailplaneeringu ruumikujud (.dgn)

§  detailplaneeringu ruumiandmed (.gml)

§  detailplaneeringu kooskõlastus

§  detailplaneeringu esitamise lisa (sh fail)