DOKUMENDI ANDMED

Sisukorra lehele

 

Vajutades nupule „Lisa dokument” avatakse dokumendi andmete sisestusvorm:

Vormile kuvatakse väljad:

·         dokumendi liik – ripploend dokumendi liigi valikuks – kuvatakse vaid käesoleva toimingu/ülesande juures ettenähtud liigid
sooritades loetelust valiku „muu” tuleb kindlasti täita ka loetelule järgnev tekstiväli dokumendile konkreetse nimetuse lisamiseks(kuvatakse dokumentide loetelus);

·         Sisu – tekstiväli dokumendi sisu sisestamiseks,

·         dokumendi number – dokumendi numbri sisestusväli,

·         väljaandmise/koostamise kuupäev – kirjeldatava dokumendi vastav kuupäev (formaat: dd.mm.yyyy – punktid vastavalt formaadile antakse sisestusvälja automaatselt ette st vaja sisestada vaid numbrid järjestiku);

·         väljaandja/ koostaja –nupp „Leia isik” isiku otsingu /sisestusvormi avamiseks ning isiku valimiseks, sisseloginud kasutaja märkimiseks nupp „Mina ise”, sisseloginud kasutaja asutuse lisamiseks nupp – „Minu asutus”;
koostaja märkimise järel ka nupp eemalda isik.
järgnevale tekstiväljale võib täiendava teksti lisada eelnevalt lisatud koostaja andmete täpsustamiseks(ameti osakond, ameti töötaja, minu ametinimetus vmt)

·         kehtiv/kehtetu – vastava daatumi sisestusväljad

·         asukoha url – dokumendi veebilingi sisestusväli

Ekraaninupud:

Lisa fail – failisüsteemis või andmekandjalt viidatud dokumendi lisamiseks

Salvesta – dokumendi kirjelduse salvestamiseks taotlus/teatise andmetesse

Genereeri –vastava süsteemse dokumendivormi genereerimise käivitamiseks kui vastav mall olemas (klassifikaatorist vastava dokumendi liigi juured lisatud) ning dokumendi põhiinfo on salvestatud

Tagasi – dokumendi andmete sisestusvormilt lahkumiseks

 

Toimingu leheküljel Dokument või ülesandega seotud dokumentide loetelust, mis avaneb ülesannete loetelu lingile „puudub”  või „täiendada” vajutusel saab lisada vaid antud ülesandega seotud dokumente.

„Täienda” lingi kaudu võib vastava jätkudokumendi lisada ka toimingu dokumentide lehelt. Dokumendi kirje real olevale lingile vajutades avatakse dokumendi sisestusvorm vastava(te) võimalike jätkudokumentide liigi valikuga loetelust „dokumendi liik”.