AADRESSI OTSING

Sisukorra lehele

 

Maaüksuse aadressi saab otsida tänava nime (loetelu "Tänav"), aadressinumbri (loetelu "Aadressinumber"), aadressi vaba teksti (sisestusväli "Tekstotsing") ja/või katastritunnuse (sisestusväli "Katastritunnus") alusel. Sisestatud aadressi vaba teksti ja/või katastritunnuse alguse, sisalduvuse või täpse otsingu soovi korral tuleb märgistada vastav valikunupp "Alguses", "Sisaldub" või "Täpne otsing".

Nupu "Tühjenda väljad" abil saab tühjendada kõik otsinguandmete väljad.

Nupu "Tagasi" abil saab aadressi otsingu vormi sulgeda ilma otsingut teostamata või otsingu tulemus(t)e edasise kasutamiseta.

Nupu "Otsi" abil teotatakse sisestatud andmete alusel aadressi otsing, mille tulemus väljastatakse tabelisse veergudega:

§  Aadress – leitud aadress;

§  Sihtotstarbed – olemasolul vastava maaüksuse sihtotstarbed;

§  Katastritunnus – olemasolul katastriüksuse katastritunnus.

Veeru nimetuse lingile vajutamisega saab otsingu tulemusi sorteerida.

Aadressi otsingu tulemuste tabelis on aadressid esitatud linkidena, millele klõpsates saab vastava aadressi lisada aadressi otsingu vormile eelnenud lehekülje andmete hulka. Sõltuvalt eelmise lehekülje iseärasustest jääb aadressi lisamisel aadressi otsingu vorm edasiseks kasutamiseks avatuks või sulgetakse aadressi otsingu vorm.