TOIMINGU MAA-ALA LEHEKÜLG

Sisukorra lehele

 

Lehekülge näidatakse nende toimingute puhul, kus muudetakse seotud maaüksuseid või krunte, esitatakse planeeringuga seotud ruumialade andmeid. Leheküljel näidatakse järgmisi andmegruppe ja ekraaninuppe:

§  “Seotud maaüksused”, kui menetluse liik on detailplaneering, projekteerimistingimused või ehitusprojekt;

§  “Asukoha kirjeldus”, kui menetluse liik on detailplaneering, projekteerimistingimused või ehitusprojekt;

§  “Planeeringu näitajad”, kui menetluse liik on üldplaneering või detailplaneering kuvatakse vastavalt menetluse liigile ettenähtud nupud (vt allpool);

§  “Ruumialade loend” kus kuvatakse tabelina menetluse ruumiobjektide andmed mille hulgast huvipakkuvate kirjete vaatamiseks saab kasutada filtrit “Näita”.

Nupp “Planeeritava ala näitajad” kuvatakse kui menetluse liik on üldplaneering või detailplaneering, nupule vajutus käivitab planeeringu ala näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, vastavalt menetluse liigile esitatud tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Ehitusõiguse tabel” kuvatakse kui menetluse liik on detailplaneering, nupule vajutus käivitab ehitusõiguse näitajate aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Detailplaneeringu väljavõte” kuvatakse kui menetluse liik on detailplaneering, nupule vajutus käivitab detailplaneeringu aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Nupp “Kruntide moodustamine” kuvatakse kui menetluse liik on detailplaneering, nupule vajutus käivitab kruntide moodustumise aruande genereerimise aktuaalsete andmete põhjal, tulemus kuvatakse eraldi veebilehitseja aknas.

Toimingu käigus vastava taotluste/teatistega esitatavate andmete alusel kuvatakse Menetluse lehele taotluse/teatise koosseisu lisatud andmed peale toimingu lõpetamist toiminguhalduri poolt. Toimingu andmetest saab ruumiobjektide olemasolul siirduda kaardiaknasse toimingu nupu “Kaart” vajutusel – kuvatakse toimingu objektid sobivas suurenduses.