Info

Tallinna planeeringute registri ehitusprojektid ja projekteerimistingimused

Teated
TeadeLisatudKehtiv*Lisa
Arhiiv (ehitusprojektid enne 2007 ja projekteerimistingimused enne 2003 aastat)18.04.201731.12.2030http://www.tallinn.ee/ehitus/Teenus-Linnaplaneerimise-ja-ehituse-arhiiv#menyy_osutaja_33867
Alates 04.04.2016 toimub ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlus riiklikus Ehitisregistris (EHR) https://www.mkm.ee/et/ehitisregister. Enne 04.04.2016 toimunud menetluste info on kättesaadav http://ehitus.tallinn.ee11.04.201631.12.2030https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
Üldised küsimused (teenindusbüroo): teenindus@tallinnlv.ee, tel. 640 4141.18.04.201731.12.2030http://www.tallinn.ee/est/teenindusburoo