IGAÜHE KAARDILIIDESE juhend

Sisukorra lehele

 

TPR ruumiandmete avalikkusele suunatud kasutajaliides(igaühe kaardiliides) pakub võimaluse lihtsas HTML kaardiaknas:

·         vaadata planeeringute ja nendega seotud andmeid  kaardil;

·         saada põhilist tärkinformatsiooni kaardil kuvatavate objektide kohta;

·         sooritada lihtsaid otsinguid soovitud andmete leidmiseks.

Igaühe kasutajaliidese lehekülg koosneb kolmest paneelist:

·         keskne osa on kaardiaken, mille juurde kuuluvad navigeerimisnupud, suurendusastmete skaala, mõõtkava tähis;

·         vasakul asub legendi paneel koos ülevaatekaardiga, see paneel on kasutaja poolt sisse-välja lülitatav kaardiakna vasaku ülemise nurga kohal oleva märkeruudu abi;

·         paremal on otsingu ja infoakna paneel, mis samuti on soovi korral väljalülitatav

Kaardil olevad andmed jagunevad kolme gruppi:

·         Registriobjektid

·         Taustaobjektid vektorkujul

·         Rastrid ja läbipaistmatud vektorobjektid
(Rasterkujul taustobjekte saab korraga sisselülitatud olla ainult 1, kuna nad ei ole läbipaistvad)

Ülevaatekaart ja legend

Ülevaatekaart abistab kasutajat hetkel vaadeldava asukoha määratlemisel. Ülevaatekaart asub kohe kaardiakna vasaku paneeli ülaosas. Selles fikseeritakse hetkel vaadeldava kaardipildi tsentri asukoht Tallinna kontuuris ristiga või ristkülikuna, olenevalt suurendusastmest. Hiireklikk ülevaatekaardil määrab kaardiakna uue tsentri.

Ülevaatekaardi all kuvatakse loetelu kaardikihtidest ning loetelu kohal märkeruut mis võimaldab iga nähtuse kihi juurde kuvada legendi – piiri- ja täitevärvi või ikooni.

Legendis kuvatakse kaardikihid, mida kasutaja saab ükshaaval sisse-välja lülitada. Üks kaardikiht võib sisaldada ka mitmeid nähtuseid.

Mõned kaardikihid võivad olla teineteist välistavad – näiteks sellised aluskaardid, mis oma läbipaistmatuse tõttu niikuinii korraga nähtavad ei saa olla.

Kaardikihtide kuvamine sõltub ka suurendusastmest. Kaardikiht võib olla küll legendist sisselülitatud, kuid ilmub kaardile ainult teatud suurendusastme korral.

Märkeruutude abil sisse ja välja lülitatavate kaardikihtide jõustamiseks vajuta nupule Jõusta. Kaardiakna suuruse valiku (suur, väike)

Otsingu ja infoaken

Otsinguaknas saab teostada lihtsaid päringuid et leida soovitud objekte kaardil hõlpsamalt üles.

Hetkel on kasutusel maaüksuste aadresside järgi otsing. Otsingutingimus sisestatakse tekstilisel kujul valides raadionupuga kas otsitakse teksti või koodi/tunnuse järgi ning esimesel juhul valitakse kas on tegemist täpse või ligikaudse otsinguga.

Kui leiti mitu tulemust, siis kuvatakse leitud väärtused ripploendis ning positsioneeritakse kaart vastavalt esimesele objektile sellise suurendusega, et kogu objekt oleks kaardiaknas nähtav.

Loendist teise väärtuse valimisel uueneb automaatselt ka kaardipilt.

Kui kaardipaneelil on valitud Objekti info siis siia paneelile kuvatakse kaardil hiireklõpsuga sooritatud päringutulemus.

Kaardiaken

Kaardiakna nurkades ning servades asuvad navigeerimisnupud, mis võimaldavad kaardipildi liigutamist valitud suunda, ilma et suurendusaste selle tegevuse käigus muutuks.

Kaardiakna paremas allnurgas asub 7-astmeline suurendusskaala, mille abil saab kaardipilti suurendada või vähendada. Kaardiakna tsenter jääb selle tegevuse käigus alati samaks v.a. kõige suurem ehk üldvaade, mis kuvab kogu Tallinna kuju kaardile tsentreeritult.

Suurendusastme mõõtkava on kasutajale näha iga astme juures kohtspikrina (tooltip). Valitud suurendust illustreerib ka kaardi vasakus allservas asuv mõõtskaala riba.

Kaardiakna allservas raadionupud hiirekliki funktsionaalsuse juhtimiseks kaardil
 Mõõtmine, Tsentreerimine, Lähemale (zoom in), Objekti info

Tsentreerimisel hiireklikk tsentreerib kaardil valitud punkti. Suurendusaste selle tegevuse käigus ei muutu. Tsentreerimise funktsionaalsus ei tööta üldvaate korral (maksimaalne ulatus).

Infopäringut saab teostada nende nähtuste kohta, mis on selliselt häälestatud, et andmebaasist oleks tärkinformatsioon kättesaadav. Tärkinfo saamiseks tuleb klõpsata kaardil mõnel sellisel objektil. Kui mitu sellist asub kohakuti, siis teostatakse päring kõigi nähtuse kohta.

Objektiinfo kuvatakse kaardiaknast paremale jäävas otsingu- ja infoakna paneelil. Kui see on peidetud olekus, siis lülitatakse paneel automaatselt sisse.

F   Menetluse objektide kohta infopäringu sooritamisel on tulemis kuvatav menetluse identifikaator ühtlasi link tärkrakendusse vastava menetluse vormile.