Info

Tallinna planeeringute registri ehitusprojektid ja projekteerimistingimused

Teated
TeadeLisatudKehtiv*Lisa
Alates 04.04.2016 toimub ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlus riiklikus Ehitisregistris (EHR) https://www.mkm.ee/et/ehitisregister. Enne 04.04.2016 toimunud menetluste info on kättesaadav http://ehitus.tallinn.ee11.04.201631.12.2030https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
KUI ei avane link AVA nuppu vajutades, siis tuleb vajutada hiire paremale klahvile. Avaneb menüü aken, kust valida OPEN LINK IN OTHER WINDOW ja vajuta ENTER19.10.20239.09.9999