Info

Tallinna planeeringute registri ehitusprojektid ja projekteerimistingimused

Teated
TeadeLisatudKehtiv*Lisa
Internet Exploreris registri väljade kuva paranduse (Compatibility View) sisselülitamine24.09.20151.01.2020http://www.tallinn.ee/est/ehitus/kuva_parandus.pdf
Alates 04.04.2016 toimub ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlus riiklikus Ehitisregistris (EHR) https://www.mkm.ee/et/ehitisregister. Enne 04.04.2016 toimunud menetluste info on kättesaadav http://ehitus.tallinn.ee11.04.201631.12.2030https://www.mkm.ee/et/ehitisregister